zondag 9 september 2018

10 STOETENFESTIVAL

VIA EEN MINDSHIFT OP WEG NAAR EEN MODAL SPLIT
10 Stoetenfestival park spoor oost met info rond 'straatvinken' - auto en fietsdelen - fietsleasing....... vertrokken van op de parking Makro
Ook onze Wijnegemnaar Wouter Luycks was er voor Autodelen/net aanwezig.woensdag 5 september 2018

E-RIDE

VERDER TIMMEREN AAN DE E-WAY
Samen met de Vlaamse Overheid bouwen we verder aan de voorzieningen rond oplaadpalen voor E-voertuigen. Na de plaatsing op het Marktplein en aan het Gemeenschapscentrum volgen - nog deze maand het sportcntrum aan de Kasteellei enop de Wommelmgemsteenweg t.h.v. nr. 5 (dienst werken). Voor 2019 zijn de locaties Oude Turnhoutsebaan, St. Sebastiaansplaats en pleintje nieuwe woonwijk Wervehof
voorzien.

maandag 3 september 2018

WE GAAN VOOR EEN VEILIGE FIETSVERBINDING

EEN NIEUWE HOOGMOLENBRUG MET GOED FIETSVOORZIENING
Zeer recent zaten alle actoren, betrokken bij de bouw van de nieuwe Hoogmolenbrug bij elkaar tijdens een Regionale Mobiliteits Commissie.
In de rand van deze vergadering werd de 'wenslijn' mbt een tweede Fiets-o-S
trade rond de stad Antwerpen besproken. Betreft een nieuwe fietsafwikkeling welke zich voornamelijk in de Oost- Zuidrand situeert. Betreffende route zou, door aansluiting op de Hoogmolenbrug. Hierdoor onstaat er een opportuniteit om een door de Stad Antwerpen en zijn districten maar ook door Wijnegem en Schoten gedragen fietsoverbrugging van de Merksemsebaan (N120). Deze overbrugging zorgt er voor dat fietsers en voetgangers op een veilige manier het vrij grote nieuwe kruispunt kunnen oversteken.  Door de verwezenlijking van deze oversteek zullen we van een voor fietsers volledig conflictvrije route kunnen spreken.

VOOR MEER ZUIVERE LUCHT

EEN BLIJVENDE INZET VOOR EEN GEZONDE EN VEILIGE SCHOLENOMGEVING
Vandaag 03-09 starte het nieuwe schooljaar en trokken onze (klein-) kinderen, samen met vrienden en vriendinnetjes, terug naar hun school. Iedereen kan zijn bijdrage leveren voor een meer propere lucht in de scholenomgeving door zich te verplaatsen volgens het STOP-PRINCIPE (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer........)
- Indien toch met de wagen;
o deze enkel te parkeren zoals het hoort 
o eens geparkeerd/stilstand = ...
Op die manier dragen we met zijn allen bij tot een verminderde CO² uistoot.

zondag 19 augustus 2018

WIJNEGEM MAG GEEN BLINDE VLEK WORDEN INZAKE DEELVOERTUIGEN

MOBILITEITSBUDGET KOPPELEN  AAN DEELMOBILITEIT
DEELVOERTUIGEN HEBBEN EEN MOOIE TOEKOMST

De deeleconomie is volgens trendwatchers hét concept van deze eeuw, en ook de fiets- en automobielindustrie ontsnapt er niet aan. 
De ministerraad keurde recent het mobiliteitsbudget goed als onderdeel van een overeenkomst met de werkgevers.                                                                                      

Doel; de files te verminderen en onze mobiliteit te vergroenen - werknemers aan te moedigen om, met het budget een milieuvriendelijke wagen nemen, een E-bike aan te schaffen, een treinabonnement, enzovoort, die hen het vlotst en op de meest milieuvriendelijke manier naar het werk brengen. De vrije keuze ligt bij de gebruiker. Bij overschot op het budget zal dit bij het loon worden verrekend.   

De genomen beslissing opent perspectieven:

Deelauto-projecten, fietsleasing rijzen dan ook als paddenstoelen uit de grond.  

Er zijn in feite 3 manieren om een auto te delen. 
- lokale particuliere initiatieven, “autodelen met je buren”, en “deelautobedrijven” 

fietsleasing;
- kan via je werkgever
- via een fietsverdeler/fietsenmaker

Ook als gemeente moeten we aan het delen van auto's, fietsen ........ de nodige aandacht besteden.

Tal van mogelijkheden, waaronder intergemeentelijke samenwerking, werden bekeken. 
Besluit: dat we vanuit het bestuur voluit de particuliere initiatieven (deze zijn reeds aanwezig) en het delen van met buren in de toekomst moeten gaan ondersteunen. 

N.a.v. 'Autoluwe zondag heeft er op 15 september 2018 vóór het Gemeenschapscentrum 't Gasthuis  Turnhoutsebaan 209 een 'mini autodelen salon' plaats. Betreft een organisatie van Wijnegemnaar Wouter Luyckx i.s.m. het gemeentebestuur Wijnegem. 


zondag 15 juli 2018

VerLEDding VAN WIJNEGEM


WIJNEGEM KLAAR met VOORBEREIDING verLEDing

De voorbije jaren werd in samenwerking met de Netwerkbeheerder Eandis voor Wijnegem een MASTERPLAN OV (Openbare Verlichting) opgesteld.
Gans Wijnegem, elke wijk, straat, openbare plaats……. Werd onder de loupe genomen
Uitgangspunt;
- een meer efficiënt gebruik van energie,  door bestaande OV geleidelijk, maar wel  binnen de door Vlaanderen gestelde termijn van 10 jaar aan te passen, te vernieuwen. 

M.a.w. de OV van Wijnegem krijgt een make-over.

Straatverlichting (voor Wijnegem circa 1020 lichtpunten) zorgt voor een hoog energieverbruik en neemt ook een hele hap uit het gemeentebudget
De in Wijnegem aangewende Natrium hogedruk- ,natrium lagedruklampen, metaalhalogeen en en kwikdamplanmen behoren nog teveel tot de ‘energievreters’ met een  hoog kostenplaatje.

Om de doelstellingen van Klimaatneutraal 2020 te behalen, zullen er de komende periode steeds meer CO2-besparende maatregelen genomen moeten worden.

De ledificatie van de openbare verlichting is een grote stap in de juiste richting. Het verlaagt niet alleen de CO2-uitstoot en de energiefactuur, maar zorgt ook voor een hogere kwaliteit van de lichtervaring en is eenvoudiger aan te sturen. 
De vervanging van openbare verlichting zou het benodigde vermogen en verbruik sterk kunnen verlagen.
Ledverlichting is bovendien ook erg onderhoudsvriendelijk: de lampen gaan tot 4 keer langer mee dan conventionele verlichting.
In de schoolomgeving moet er tijdens de daguren in de wintermaanden lang verlicht worden. De ledtechnologie biedt de mogelijkheid om verlichting tot 30% te dimmen, zonder de veiligheid op straat hierdoor in het gedrang te brengen.
De straten in de scholenomgeving zullen omwille van, meer veiligheid voor de schoolkinderen als eerste aan beurt komen.
In het gemeentelijk energie- en klimaatactieplan vermeldt de gemeente onder actie Gem. 30 dat het zal investeren in energiezuinige openbare verlichting om de CO2-uitstoot van de gemeentelijke openbare verlichting te verlagen met 20%.
Deze actie draagt bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)
De nodige financiën worden voorzien

In samenspraak met Eandis, zal dan ook verder worden bekeken hoe dit zijn praktische uitvoering zal krijgen.

vrijdag 29 juni 2018

LAAT HET GRAS MAAR GROEIEN (zeggen we samen met Sam)

Het akelige gebouw van 'De Leeuw' is weg. Gras inzaaien, een natuurlijke speelruimte voor de kinderen een mooie hondenweide en Wijnegem is weer een pareltje rijker.