dinsdag 24 december 2013

KLIMAAT NEUTRALE ORGANISATIE 2020 - ELEKTRISCHE VOERTUIGEN IN ACTIE (EVA)

Om de klimaatverandering tegen te gaan is nu actie nodig! De provincie Antwerpen wil samen met 45 gemeenten als organisatie 'klimaatneutraal' worden tegen 2020.

Wijnegem ondertekende dit charter.

Dit wil zeggen dat we de eigen uitstoot van koolstofdioxide (CO₂), lachgas (N₂O) en methaan (CH4) zo veel mogelijk willen verminderen en vanaf 2020 de resterende uitstoot compenseren. 
Afbeelding burgemeester: logo klimaatneutrale organisatie 2020Hiermee nemen we als lokaal bestuur, in afwachting van internationale akkoorden, onze verantwoordelijkheid in het klimaatbeleid op.

Op de gemeenteraad van 18 februari 2013 stelde het College van Burgemeester en Schepenen de raad voor om zich te engageren door: 
- Tegen 2020 een klimaatneutrale gemeente na te streven volgens de     methodiek van de provincie. 
- Via de nulinventaris van de broeikasgasuitstoot van de eigen werking   te zoeken naar de meest 
  efficiënte acties om de broeikasgasuitstoot te verminderen. 
- Van deze efficiëntste acties een actieprogramma te maken en dit uit   te voeren. 
- Personeel voor de uitvoering van de campagne te voorzien. 
- Middelen te voorzien voor de uitvoering van de meest efficiënte             acties. 

*****************************************************Gezien het voertuigenpark voor de groendienst aan vervanging toe is,  dat de doelstelling 2020 CO2 neutraal dient gehaald, de vervanging van dieselvoertuigen door elektrische er een onderdeel van vormt, werd besloten om over te gaan naar elektrische voertuigen. (GR-25-06-2013)
Een eerste voertuig kwam toe bij de leverancier. Twee anderen zullen kortelings volgen. Wij hopen het eerste voertuig half januari 2014 aan de groendienst te kunnen overmaken.

Een blik op de toekomst.


******************************************************
Het bestuur voorziet in de toekomst op strategische punten in de gemeente, de aanleg van oplaadpunten en oplaadeilanden waar zowel E-bikes als elektrische wagens kunnen opladen.
De bedrijven van onze industriezone's zullen in dit project worden betrokken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

iets