zaterdag 11 januari 2014

"TRAGE WEGEN" IN DE KIJKER


NIEUW VERKEERSBORD F45b WIJST OP DOODLOPENDE STRAAT

Wijnegem past waar nodig/kan het verkeersteken F45 aan en geeft voetgangers en fietsers vrije baan.


De Wegcode heeft er een nieuw verkeersbord bij: F45b, doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers. Het aanwijzingsbord moet voetgangers en fietsers duidelijk maken dat een doodlopende weg voor hen doorlopend is.
Gemeentebesturen mogen het nieuwe verkeersbord F45b aanpassen om de lokale situatie te verduidelijken.  Als wegbeheerder moet zij het verkeersbord F45 als basis gebruiken samen met de 3 bijkomende iconen van bord F45b: het lijntje, de voetganger en de fietser.
Het nieuwe bord moet bijdragen tot een beter gebruik van onze wegen, in het bijzonder om het stappen en fietsen als duurzaam vervoermiddel te bevorderen als alternatief voor het autogebruik. Fietsers en voetgangers die een buurt niet kennen, zullen immers geneigd zijn om wegen die zijn aangeduid als doodlopend niet te gebruiken, terwijl er voor hen toch vaak een doorgang is.  
Wat Wijnegem betreft zijn er een aantal mogelijkheden. Denk aan Pastorijlaan, Molendreef, Karel Verbistpad, Krommelei, Boskantweg........
Bronnen:
  • Wet van 10 juli 2013 tot invoeging van het aanwijzingsbord « doorlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers », BS 8 augustus 2013.
Extra informatie:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

iets