zondag 16 februari 2014

A102 - R11bis - EN ANDERE WEGENISWERKEN, HOE KIJKEN WE ER TEGENAAN

LAAT ONS ER SAMEN VOOR ZORGEN DAT WE MOBIEL BLIJVEN

A102 - R11bis is ook in Wijnegem  en wijde omgeving een door ieder gekende cijfer- lettercombinatie, een begrip.  
De A102 zal Ekeren met het rondpunt te Wommelgem verbinden terwijl de R11 bis feitelijk het verlengstuk zal vormen vanaf vermeld rond punt richting Kontich (E19)

Het Vlaamse Gewest ziet het aanleggen van deze nieuwe autowegen als de oplossing voor het mobiliteitsprobleem in de noord- zuidrand rond Antwerpen.

De voorbije maanden namen we deel aan tal van vergaderingen, bijeenkomsten en overlegmomenten rond dit dossier.

Een info/inspraakprocedure liep van 15-01 tot 15-02-2014. Individuele burgers, groepen kortom iedereen kon voorstellen en te onderzoeken elementen kenbaar maken.
Als bestuur namen we in deze periode ook een aantal informele initiatieven die o.a. tot het opmaken van een tekst hebben geleid waarin we heel wat nog te onderzoeken elementen aanbrachten.
Zo kwamen we ook samen met beleidsverantwoordelijken van de ons omliggende gemeenten en districten (stad Antwerpen). De gezamenlijke belangen met betrekking tot vermeld project inzake, omgeving,  mens, gezondheid, milieu en mobiliteit werden gebundeld en aan de hogere overheid overgemaakt.

Als bestuur stelden we voor Wijnegem een bijkomende afzonderlijke tekst op waarin de vraag om specifiek voor Wijnegem geldende elementen te willen opnemen in het plan-Mer om deze zo mee te laten onderzoeken.

Wat te onthouden uit deze tekst;

Wijnegem blijft voorstander van;
  • in een stedelijke omgeving moet worden gekozen voor oplossingen die mens en milieu het minst bedreigen
  • behoud van het op/afrittencomplex aan het rondpunt te Wommelgem
  • Door het gemeentebestuur van Wijnegem, net als tijdens de plan-Mer voor de verbreding van de E313 is er meegegeven dat de geluidsoverlast van deze snelweg bekeken moet worden.Graag hadden wij deze geluidsoverlast gemilderd gezien
  • Een gebeurlijke op- en afrit aan de Houtlaan dient onder het maaiveld te gebeuren
  • Er dient te worden bekeken of verschillende groene omgevingen met elkaar kunnen worden verbonden (lees fortvlakte en Ertbruggehof -ecoduct en fiets-/voetbrug) 
De leden van de gemeenteraadscommissie Mobiliteit  werden in het bezit gesteld  van deze tekst.
Op 13-02-2014 hebben wij de gemeenteraadscommissie bijeen geroepen.
De commissieleden hebben geruime tijd vermelde tekst besproken en hierover van gedachten gewisseld.
Er werden geen bijkomende op/bemerkingen naar voorgebracht zodat de opgestelde tekst onverkort kon worden overgemaakt aan de hogere overheid.

Het is nog even wachten voor de resultaten van de plan-Mer bekend zullen zijn. Andere werken, zoals de verhoging van de brug van de Houtlaan en het structureel  onderhoud van de Krijgsbaan zullen dan reeds achter ons liggen, en tijdens al deze werken is MOBIEL blijven het orderwoord.

Als Wijnegemnaar kunnen wij op onze manier er voor zorgen dat we mobiel blijven.
In onze niet zo grote gemeente kan je vele bestemmingen te voet of per fiets bereiken. Ook het openbaar vervoer is een alternatief. Gebruik je auto enkel als het niet anders kan.  
  


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

iets