woensdag 12 februari 2014

COMFORTABEL & VEILIG FIETSEN


FIETSEN IN WIJNEGEM - WOON- WERKVERKEER EN RECREATIEF FIETSEN WEER EEN STUK VEILIGER.

In het voorjaar 2013 begon het gemeentebestuur met de eerste gesprekken rond de volledige vernieuwing/optimalisatie, beveiliging van het fietspad tussen de Albertkanaalbaan en de Broekstraat.
Bedoeling van het nieuwe fietspad is, dat  het woon- werk- schoolverkeer in een optimaal comfortabele en op veilige wijze zou kunnen gebeuren. Uiteraard zal ook de recreatieve fietser hiervan kunnen genieten.
Samen met de collega van openbare werken en de verantwoordelijken voor het fietsbeleid van de Provincie werd alles goed overwogen en bekeken. De niet onaanzienlijke subsidiering gaf de doorslag.Het fietspad zal over zijn volledige lengte een tweerichtingsfietspad zijn.
We gaan voor een "vrijliggend" fietspad. Dat wil zeggen dat er, daar waar mogelijk, tussen het fietspad en de rijbaan een strook komt met bomen, heggen... Voordeel van vrijliggende fietspaden: de fietsers zijn afgeschermd van het autoverkeer. De bedoeling is dan ook om over gans het traject een aangepaste groenaanleg te voorzien zodat parkeren op of bevuilen van het fietspad voortaan uitgesloten is. 
Igean werd verzocht om de opstartnota op te stellen. Wij hopen nog dit jaar de werken te kunnen starten.

Bijna gelijktijdig werden eerste gesprekken opgestart om in samenwerking met het gemeentebestuur van Schilde te bekijken of we langs de Broekstraat een voet/fietsweg zouden kunnen aanleggen. De wandelroute "Vogelzang" van Toerisme Voorkempen passeert immers door voornoemde straat.
Wijnegem zou in dit project als trekker kunnen fungeren. Hopelijk komt het tot een goede samenwerking.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

iets