donderdag 20 maart 2014

SCHOOLSTRAAT WORDT, "SCHOOLSTRAAT"

PROEFPROJECT - VEILIGE SCHOOLOMGEVING


Verkeersveiligheid en een meer 'leefbare omgeving' zijn de uitgangspunten tot het besluit om een proefproject op te starten voor een autoluwe schoolomgeving.

Elke dag bewegen er zich bij benadering 1800 leerlingen in de schoolomgeving te Wijnegem. Sommigen gebracht per wagen, velen per fiets en nog anderen te voet. Enerzijds een aangename drukte veelal echter een onoverzichtelijk kluwen waarbinnen conflictsituaties ontstaan tussen vermelde weggebruikers.


INGRIJPEN NOODZAKELIJK. 

Op schooldagen zal de Schoolstraat, tussen de Bergenstraat en de Kerkhofstraat afgesloten worden voor automobilisten. Het fietsverbod in de Boskantweg blijft behouden.

Het afsluiten is beperkt in de tijd:
Van 08u05 tot 08u35 en van 15u20 tot 15u50 en op woensdag van 12u00 tot 12u30.
Bewoners mogen gedurende deze periode wel hun straat in- en uitrijden.

Het proefproject start op maandag 31-03-2014 en loopt tot het einde van het schooljaar 27-06-2014.

De buurtbewoners werden schriftelijk geïnformeerd en kregen op 20-03-2014 tijdens een buurtvergadering
op het gemeentehuis mondelinge toelichting/inspraak.
Na een grondige evaluatie zal er bekeken worden of het effect voldoende is om hier een definitieve maatregel van te maken.
Bijkomend zal er een gewijzigde verkeerssituatie worden voorzien ter hoogte van de Turnhoutse-
baan. 

Bestuurders komende van de Schoolstraat worden verplicht om rechtsaf te slaan.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

iets