zondag 29 juni 2014

EEN MOEILIJKE START, WE STREVEN NAAR BETER......

WE ZIJN ZO VER, 
DE BRUG KAN OMHOOG.
MAAR WAT MET HET VERKEER.....

28 JUNI 2014, een dag vroeger dan verwacht is de aannemer in opdracht van de NV DE SCHEEPVAART begonnen met de werken aan de brug van de Houtlaan. De komende acht weken zal de aannemer deze brug circa 2 meters verhogen zodat schepen geladen met vier containers hoog vrije doorvaart krijgen.
Spijts alle zeer goede voorbereidingen door de "verkeerstechnische politie" van onze politiezone MINOS, de aannemer, NV De Scheepvaart en het gemeentebestuur verliep de verkeerscirculatie de  eerste "verkeersdag" vrij stroef. 

Zodra we de eerste vaststellingen van stremmend verkeer waarnamen zijn we gaan bijsturen. Zo werden de verkeerslichten boven op de brug aan de 's Gravenwezelstw. en de Turnhoutsebaan buiten bedrijf gesteld en stelden we de enkele richting in voor de 's Gravenwezelstw. rijrichting Houtlaan -
Turnhoutsebaan. Deze ingrepen brachten een zeker soelaas. 
We kunnen niet voorbij gaan aan het feit dat de Turnhoutsebaan doorheen ons centrum voor velen de nog enige verbindings weg is in de as Antwerpen - Turnhout. Het betreft veelal bovenlokaal verkeer tussen de verschillende buurgementen. Niet iedereen wenst of kan de E313 te gebruiken.
Het is de bedoeling dat de achterliggende wijken zo min  als mogelijk hinder zouden ondervinden, dit volledig uitsluiten is echter een moeilijke opdracht. De politiediensten werden verzocht om bijkomen toezicht.            

Morgen maandag 30-06-2014 omstreek 08u00 zullen wij alle actoren bijeen roepen om te fine-tunen.

We gaan de verkeerssituatie dagelijks evalueren en indien nodig bijsturen. Bij problemen kan men ons dit melden via de gebruikelijke kanalen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

iets