zaterdag 9 augustus 2014

KROONVERANKERING

"

"DE REMEDIE OM ONZE KASTANJEBOMEN TE KUNNEN BEHOUDEN""

We komen even terug op ons bericht van vrijdag 25-07. Op vraag van het gemeentebestuur onderwierpen de voorbije week  deskundigen de beide kastanjebomen die in "den hof" staan. Aan- leiding was de "takbreuk" die zich op 24 juli 2014 voordeed. 
Experten kwamen tot de vaststelling dat beide oude knarren in "den hof" zich eigen-lijk nog in goede conditie verkeren.


Om in de toekomst verdere "takbreuk"te voorkomen dienen echter enkele maatregelen te worden genomen.
Bijna zeker zal worden gekozen voor KROONVERANKERING
Het plaatsen van een kroonverankering in bomen kan nodig zijn als er een situatie ontstaat die met snoeien niet meer kan worden opgelost. Bijvoorbeeld bij oude, vaak monumentale bomen die minder groeien en daarom wat extra aandacht nodig hebben. 
Wat is een kroonverankering?
Een kroonverankering is een flexibel anker 
dat kan worden aangebracht tussen de stam en een tak of tussen takken onderling. Het doel van een kroonverankering is voorkomen dat de verankerde tak uitbreekt en schade veroorzaakt aan de boom en de omgeving. De verankerde tak kan wel bewegen, maar breekt minder snel af en scheurt minder snel uit. Bij zwaar weer worden de grote piekbelastingen geleidelijk opgevangen door middel van het anker en komt er minder kracht op de zwakke plekken te staan.                                                                                        
Grondanalyse                                              
Een nog lopende grondanalyse zal moeten uitwijzen hoe we de twee bomen verdere ondersteuning kunnen geven.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

iets