zaterdag 15 november 2014

COMMISSIE MOBILITEIT 13-11-2014 - HET VERHAAL OVER EEN BRUG

MOBILITEIT IN WIJNEGEM

Het Schepencollege neigt naar het niet vervangen van de huidige 'bananen' in het centrum van Wijnegem. Ook de oppositiepartijen kunnen zich in die visie vinden, zo blijkt uit de commissie mobiliteit die donderdag 13 november plaats vond.

Het gemeentebestuur van Wijnegem staat voor grote beslissingen op vlak van mobiliteit. Een aantal grote toekomstige mobiliteits- en infrastructuurprojecten in en rond Wijnegem zullen een rechtstreekse impact hebben op het verkeer in Wijnegem, dat volgens verschillende onderzoeken in belangrijke mate zal toenemen.
Op dit moment neemt het College van burgemeester en schepenen  de volgende houding aan :
-       Het college neigt naar het niet-vervangen van de huidige ‘bananenbrug’ in Wijnegem. Wel wenst het college een gebruiksvriendelijke, comfortabele fiets- en voetgangersbrug. Het openbaar vervoer moet verzekerd blijven.
-       Het college drukt momenteel zijn voorkeur uit voor een uitbreiding van de derde sluis in plaats van het bouwen van een nieuwe vierde sluis, omdat hierdoor het aantal onteigeningen beperkt wordt.
Volgende argumenten spelen hierin een rol  :
-       Recente onderzoeken wijzen uit dat in de toekomst het doorgaand verkeer in Wijnegem tot mogelijk 30% zal stijgen.
-       De huidige brug moet vernieuwd worden. Werken aan deze brug zullen zo’n twee jaar in beslag nemen.Tijdens die werken zal er wellicht lange tijd ook geen brug zijn.
-      We wensen zo weinig mogelijk onteigeningen van privĂ©woningen. Verschillende brug- en sluisalternatieven gaan uit van tientallen onteigeningen.
Het college wil onderstrepen dat met betrekking tot de brug, de houding ‘voorlopig’ is en gebaseerd is op huidige cijfers en onderzoeken. Het gemeentebestuur heeft bijkomende onderzoeken gevraagd aan zowel het Agentschap Wegen en Verkeer als aan NV De Scheepvaart.
Op de raadscommissie mobiliteit bleek dat ook de andere partijen zich konden vinden in de argumenten van het college en dat men achter de visie van het college kon staan.
Nu wordt het wachten op de MER-procedure. Deze MER-inspraakprocedure zal zowel het gemeentebestuur als de inwoners de kans bieden om alle info te verkrijgen. Een MER-procedure biedt ook de mogelijkheid alternatieven en opmerkingen in te dienen in verband met de verschillende opties die door AWV en NV De Scheepvaart zullen bekend gemaakt worden.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

iets