zaterdag 1 november 2014

VSV - iedereen mee - DE MOBIBUS KOMT NAAR WIJNEGEM

DE MOBIBUS 
13 - 14 NOVEMBER 2014

VORMING - SENSIBILISATIE - VERKEERSVEILIGHEID

Verkeersveiligheid is een gegeven waar we de dag van vandaag blijvend aandacht moeten aan besteden.
De toenemende mobiliteitsproblematiek maakt het noodzakelijk om meer mensen te vormen op het vlak van verkeerskunde. Verkeers- en mobiliteitseducatie zijn daar een belangrijk onderdeel van.
De "Vlaamse Stichting Verkeerskunde" VSV" is hiervoor een vas  waarde en staat dan ook garant om hierbij een degelijke begeleiding te geven.
WAT IS DE MOBIBUS
De MOBIBUS is een mobile interactieve  tentoonstelling die zich vooral richt op jongeren.  Op eigentijdse wijze komen onderwerpen als - dode hoek - duurzame mobiliteit - zichtbaarheid - verplaatsing te voet, per fiets en bromfiets aan bod.Door deel te nemen aan de 'MOBIQUIZ' kunnen zij hun kennis in het verkeer testen.

Deelnemen aan het verkeer is complex, zeker voor jonge weggebruikers.
Levenslange bijscholing over verkeer en mobiliteit  is dan ook de opdracht voor iedereen.


Wie vandaag mensen (jongeren en ouderen) sensibiliseert  voor een verantwoorde vervoerskeuze en een correct verkeersgedrag legt de basis voor duurzame mobiliteit.

Op 04-09-2013 gaf ik als Schepen van Verkeersveiligheid, samen met collega Tom Dijckmans Schepen van Onderwijs de opdracht de MOBIBUS naar Wijnegem te halen. Vandaag zijn we tevreden dat dit een feit is.

Jongeren uit Wijnegemse scholen  zullen op 13 - 14 november 2014 een bezoek brengen aan de MOBIBUS opgesteld diaan het gemeenschapscentrum 't Gasthuis een plaats zal krijgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

iets