donderdag 21 mei 2015

KLIMAAT NEUTRAAL - ENERGIE - AUDIT'S - MILIEUVRIENDELIJK VOERTUIGENPARK - INDUSTRIE..........

KLIMAAT NEUTRALE ORGANISATIE 2020 - BURGEMEESTERSCONVENANT
WIJNEGEM ZET DOOR.... 

Begin 2013 onderschreven we als bestuur de campagne "KLIMAAT NEUTRALE ORGANISATIE 2020 een convenant, engagement voor een klimaatneutrale toekomst. Via dit engagement herleiden gemeenten eerst de eigen uitstoot van CO2, NO en CH4 naar nul door in te zetten op maximale reductie van de broeikasgasuitstoot, dan door het gebruik van hernieuwbare energie te optimaliseren, vervolgens efficiĆ«nter te verbruiken en vanaf 2020 de overblijvende emissie te compenseren.  
Hierin lag ook de voorbeeldrol die we als bestuur toezegde om onze inwoners en bedrijven aan te sporen milieubewust te handelen.
Maandag  20-05-2015 werd een volgende stap gezet en onderschreef Wijnegem de "Burgemeestersconvenant"

Wat is het verschil tussen het burgemeestersconvenant en de campagne Klimaatneutrale Organisatie 2020?
Met het burgemeestersconvenant engageren gemeenten zich om een daling van de CO2-uitstoot op het grondgebied te realiseren.
De campagne Klimaatneutrale Organisatie 2020 richt zich op de vermindering van de CO2-uitstoot van de eigen organisatie.
“Het convenant is er voor besturen die actief willen werken aan de toekomst. Wie tekent, profileert zich niet alleen als voorloper, maar maakt ook een duidelijke beleidskeuze die alle collega-mandatarissen en -ambtenaren engageert voor een gericht, langlopend beleid. Men anticipeert bovendien op Europese verplichtingen die de komende jaren op het lokaal bestuur afkomen zoals minder CO2-uitstoot, meer hernieuwbare energie en meer energie-efficiĆ«ntie. In de toekomst zal een energieplan en/of CO2-emissie-inventaris trouwens zeer waarschijnlijk ook een vereiste worden of minstens een sterke troef om in aanmerking te komen voor bepaalde EU-subsidies. Doordachte energie-acties hebben bovendien een terugverdieneffect, wat gunstig is voor het gemeentebudget.” 

Beide doelstellingen zijn complementair. Meer zelfs, gemeenten die de doelstelling van de campagne Klimaatneutrale Organisatie 2020 omarmen, hebben een voorsprong voor de opmaak van de nulmeting voor het grondgebied en het energie-actieplan.
Wat deed Wijnegem, tot vandaag als organisatie
- Aankoop van elektrische voertuigen voor de groendienst
- Aankoop van een elektrische bakfiets
- Aankoop van twee E-bikes voor personeel en mandatarissen
- Energieaudit van het GC. 't Gasthuis (Eandis)
- Energieaudit van het gemeentehuis (Eandis)
Lopende: Masterplan openbare verlichting (Eandis)
Op komst: Aankoop van twee personenwagens (Opel Zafira) op CNG (aardgas)
Op het grondgebied hebben we;                                                                                    de industriezone 'Den Hoek 3' een quasi klimaat neutraal industrieterrein i.s.m. de stad Antwerpen het project Duurzaambedrijventerrein - Albertkanaal      
                                                                                          Het gemeente bestuur zal de nodige inspanningen   blijven leveren om aan de klimaatwijziging een antwoord te geven.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

iets