dinsdag 9 juni 2015

OOK VOOR WIJNEGEM STOPT HET NACHTVERHAAL VAN DE LIJN
Nachtnet Antwerpen stopt eind juni
De Lijn, stad Antwerpen en betrokken gemeenten bekijken alternatieven
Dinsdag 9 juni 2015 — Op 27 juni rijden de Antwerpse nachtbussen de laatste keer uit. Zelfs aangevuld met een bijdrage van de gemeenten volstond de verkoop van vervoersbewijzen niet om de werkingskosten van het nachtnet te dekken. Bovendien werd de oorspronkelijke doelstelling – een verkeersveilige brug slaan tussen Antwerpen en de randgemeenten -  niet steeds gerealiseerd. De Lijn zet het huidige nachtnet daarom stop. Samen met de stad Antwerpen en de betrokken gemeenten zoekt De Lijn nu naar betaalbare alternatieven voor verkeersveilig vervoer in de weekendnachten.
Dure extra buiten werkingsmiddelen
Het aanbieden van een nachtnet is een extra dienst die buiten de werkingsmiddelen van De Lijn valt. Om het aanbod te behouden, moest het nachtnet kostendekkend zijn. Dat bleek helaas niet het geval. De bijdrage van de bediende gemeenten en de verkoop van vervoerbewijzen volstaan samen niet om de werkingskosten te dekken. In tijden van besparingen wil De Lijn haar middelen zo efficiƫnt mogelijk inzetten om zo veel mogelijk mensen mobiel te maken. Dat betekent dat het aanbod voor woon-werk- en woon-schoolverkeer voorrang krijgt op een duur nachtnet voor een beperkt aantal gebruikers.
 Vooral gebruikt in de stad
De eigenlijke doelstelling van het nachtnet was: een verkeersveilig alternatief bieden voor vervoer tussen Antwerpen en de randgemeenten. Maar die doelstelling werd niet helemaal gerealiseerd. Uiteindelijk werd het nachtnet vooral gebruikt in de stad zelf. Mogelijk zijn alternatieve vervoersvormen beter geschikt om Antwerpen en de randgemeenten verkeersveilig met elkaar te verbinden in de weekendnachten.
 Zoeken naar alternatieven
Jean-Pierre Vaneygen, waarnemend directeur De Lijn Antwerpen:Omdat we verkeersveiligheid belangrijk vinden, zoeken we naar alternatieven voor nachtelijkvervoer in het weekend. Daarom bekijken we momenteel samen met de stad Antwerpen ende betrokken gemeenten welke initiatieven er zijn of kunnen worden opgezet. Zo bekijken weof we het TOV-biljet (taxi + openbaar vervoer) kunnen opwaarderen. Daarnaast bekijken we ook collectieve taxi’s en systemen als taxistop,  taxidienst PickMeUp,  e.a.’
TOV: Korting op taxirit
Het TOV-biljet (Taxi en Openbaar Vervoer) bestaat vandaag al en omvat een heenrit met de bus of tram in het Antwerpse stadsgebied en 2 euro korting op de taxirit naar huis. Wie samen rijdt (maximaal vier passagiers per taxi), betaalt slechts een deel van de normale prijs of zelfs helemaal niets. Het TOV-biljet kost 3,50 euro en is te koop op de bussen van het stadsgebied Antwerpen.
Collectieve taxi
Daarnaast bekijken we of dit TOV-biljet ook kunnen koppelen aan een collectieve taxi, waarbij verschillende mensen samen een taxi terug nemen vanaf een bepaalde halte. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat collectieve taxi’s op een bepaald tijdstip vertrekken aan de Fr. Rooseveltplaats.
Daarom  voert De Lijn gesprekken met de taxisector. Die is de laatste jaren sterk gemoderniseerd en maakt nu ook gebruik van toepassingen waardoor reizigers via hun smartphone heel laagdrempelig een taxi kunnen bestellen. Momenteel zijn initiatieven zoals pickmeup en taxi.eu en andere deze modernisering volop aan het invoeren ellicht zijn dit soort initiatieven meer geschikt om de zeer diverse groep klanten van het nachtnet op hun plaats van bestemming te brengen dan het inzetten van bussen.
9 nachtbuslijnen
Het huidige nachtnet telt 9 buslijnen die op vrijdag- en zaterdagnacht van de stad naar de gemeenten in de regio errond rijden. De ritten vertrekken om 1 uur, 2.15 uur en 4.00 uur aan de Fr. Rooseveltplaats. Het Antwerpse nachtnet bestaat in zijn huidige vorm sinds 2007.
Over De Lijn Antwerpen
De Lijn Antwerpen is de entiteit van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn in de provincie Antwerpen. De entiteit Antwerpen behelst drie regio’s: Turnhout, Mechelen en Antwerpen. Deze drie regio’s zijn samen goed voor 9 nachtlijnen, 13 belbussen, 216 buslijnen en 13 tramlijnen. Daarmee vervoeren we elke dag 560 000 reizigers. Bij De Lijn Antwerpen werken 2600 medewerkers om de reiziger elke dag opnieuw op zijn bestemming te brengen. In de toekomst wil De lijn Antwerpen nog meer inzetten op stipt, aantrekkelijk en comfortabel woon-werk, woon-school en woon-flaneer verkeer.


Eva De Wolf
woordvoerder
De Lijn
***********************
EEN MOGELIJK ALTERNATIEF VOOR WIJNEGEM
Opgelegde besparingen nopen de vervoermaatschapij De Lijn tot drastische  besparin-
gen. Er dienen keuze's te worden gemaakt. 
Als Schepen van Mobiliteit en Verkeersveiligheid zal ik a.s. donderdag op het College van Burgemeester en Schepen een mogelijk alternatief voor Wijnegem voorleggen. Het is momenteel nog te vroeg details hierover kenbaar te maken. Dit zou mogelijke besprekingen enkel maar kunnen bemoeilijken. Wij zullen dit voorstel uiteraard ook aan De Lijn voorleggen. Van zodra hierover enig nieuws is breng ik jullie hierover o.a. via deze weg op de hoogte.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

iets