woensdag 1 juli 2015

BEZOEK TER RIVIEREN HOF DEURNE EN VORDENSTEIN SCHOTEN
RESTAURATIE DREEF PARK WIJNEGEMHOF

De mogelijke vernieuwing van de parkdreef Wijn-egemhof komt hoe dan ook dichter bij. Na de goedkeuring door alle instanties van het parkbe-heerplan, werden op de gemeenteraad van mei 2015 de raadsleden uitgenodigd om op 20-06-2015 een bezoek te brengen aan Domein Vordenstein in Schoten. Ook de leden van de Mina-raad en de milieudienst werden uitgenodigd.
Eerste tussen stop was de Jezuïtendreef in het Ter Rivierenhof in Deurne. Parkbrigadier Alain Kennes gaf ons een overzicht van de werken. De oude en zieke rode beuken worden vervangen door 120 jonge bomen. In één beweging wordt werk gemaakt van herstel van de oude "water-huishouding". Ingrijpende maar noodzake-lijke werken.
Boswachter Wouter Huygens van het ANB wachtte ons op te Schoten in domein Vordenstein om er een rondleiding te geven tijdens dewelke de filosofie van het park en een mogelijke vernieuwing ervan kan worden verduidelijkt.
Een leerrijke voormiddag waarin het maken van duidelijke keuzes naar voor kwam.
Dank aan beide be
geleiders.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

iets