donderdag 13 augustus 2015

DE CIRKEL IS ROND (2)

 DE “OVERSTAP” 2/2

De sedert enige tijd lopende gesprekken over de toetreding  van Wijnegem tot het IGEAN-intercommunaal containerpark tussen de besturen van Wommelgem – Borsbeek en Wijnegem werden recent afgerond.
De intercommunale IGEAN nam hierin de coördinatie op zich.
*Mits goedkeuring van de gemeenteraad* wordt de gemeente Wijnegem op 01-01-2016 een volwaardige derde partner van het IGEAN-containerpark te Wommelgem. 
Zo zullen Wijnegemnaars vanaf 2016 met alle afvalfracties terecht kunnen in een modern en volledig uitgerust containerpark. Frietvet, oude elektro, KGA…zullen kunnen worden afgegeven. Verschillende onbetaalde fractie papier, groenafval…kunnen eveneens worden afgegeven.
-          BELANGRIJK: Het gemeentebestuur zal niemand in de kou laten staan. Wanneer er zich op enige wijze een probleem voordoet zal dit worden opgelost
De overstap zal voor iedereen een win/win – verhaal zijn:
De dienstverlening zal groter worden.
Volledig geautomatiseerd systeem met E-IDkaart
Bij het binnen en buiten rijden zullen de voertuigen worden gewogen. De juiste hoeveel-heid  meegebrachte afval zal worden aangerekend.
M.a.w. Goed sorteren is geld besparen. De vervuiler betaald.
Wijnegemnaars kunnen ook terecht op alle andere IGEANcontainer parken van de cluster zuid o.a. Broechem , Edegem, Mortsel, Lint……..   
De openingsuren zullen veel ruimer zijn

dinsdag tussen 09 en 12 en 13 en 17 uur
woensdag tussen 13 en 19 uur
donderdag tussen 09 en 12 en 13 en 17 uur
vrijdag tussen 09 en 12 uur
zaterdag tussen 09 en 16 uur

COMMUNICATIE

  • IGEAN zal de communicatie co√∂rdineren – men kan alles terugvinden op de website www.igean.be, tevens zullen zij de inwoners een “gerichte” afvalkrant waarin alle nuttige gegevens en contacten opgenomen, bezorgen
  • Ook via het gemeentebestuur zal op communicatie worden ingezet. Ook het bestuur zal alle mogelijke info opnemen in het informatieblad “Info Wijnegem”  en deze ook op haar website  www.wijnegem.be zetten.                                                                   
  • Op het gemeentehuis zal men terecht kunnen met alle mogelijke vragen

Bestaande ophaalrondes (papier – snoeihout…) blijven behouden.
***BELANGRIJK IS  DAT: Het gemeentebestuur zal niemand in de kou laten staan. Wanneer er zich op enige wijze een probleem voordoet zal dit worden opgelost

PRIJS VAN EEN EIGEN NIEUW CONTAINERPARK
(weliswaar niet toegestaan door Europa & Vlaanderen)

·        Aankoop grond 1.000 000 € - verdere investeringskost 1.500 000 € - samen 2.500 000 €.

MINIPARK

·        Zelf voor de uitbating van een “mini”-recyclage park is men vergunningsplichtig vergunningen die niet meer kunnen worden bekomen


WAT MET HET OUDE “RECYCLAGEPARK”?
BESLISSING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
  •     Na de sluiting van het recyclagepark in Wijnegem zal op termijn met de afbraak worden begonnen
  •     Er zal een bodemonderzoek gebeuren om na te gaan of de ondergrond nog OK is
  •     Het ganse terrein zal terug als groene long voor Wijnegem gaan fungeren. Waar mogelijk in zijn oude staat worden hersteld.


***************************
***************************

  •              Daar waar vroeger de moestuin  en boomgaard van de aalmoezenier van ’t Gasthuis (COO nu Zorgcentrum)  was, zullen er nieuwe aanplantingen en een nieuw gazon komen. Het zal het sluitstuk zijn van de tuin rond het Gemeenschapscentrum ’t Gasthuis en het Lazaret.


Heel stilletjes droom ik van de terugkeer van een stukje boomgaard waarin een verschei-denheid van oude appelboomsoorten terug te vinden zal zijn. Dromen mag toch he!

Ik zal het er met mijn collega’s Schepenen misschien toch maar eens over hebben. Mocht het zijn, dan is;
DE CIRKEL IS  ROND!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

iets