dinsdag 13 oktober 2015

AANGEPAST, EIGENTIJDS, NIEUWE TECHNOLOGIE, VLOT en VRIENDELIJK

NAAR EEN NIEUW CONTAINERPARK

Het is nu definitief : Op 31 december 2015 zal het recyclagepark in Wijnegem gesloten worden. Inwoners kunnen vanaf 1 januari 2016 terecht in het recyclagepark van Igean, in de Gulkenrodestraat in Wommelgem.

Noodzaak
Wat er ook beweerd wordt, een sluiting van het huidige containerpark was onvermijdelijk. De tijdelijke milieuvergunning liep af en kon niet meer hernieuwd worden. Dit betekende dat we van de overheid geen toelating meer hadden om het recyclagepark op de huidige locatie open te houden. Er waren twee alternatieven.

Alternatief 1 : een nieuw containerpark bouwen
Als gemeente zouden we een nieuw containerpark op een andere locatie in onze gemeente kunnen voorzien. Dit brengt echter gigantisch veel kosten met zich mee :
·         Aankoop grond  : 1 250 000 euro
·         Uitbouw containerpark : 1 000 000 euro
·         Jaarlijkse werkingskosten : 250 000 euro
·         Totale jaarlijkse kost : 459 000 euro                                                                                                     Per inwoner zou dit 50 euro/jaar kosten
Al snel werd duidelijk dat dit financieel enorm zou doorwegen op de gemeentefinanciën.

Alternatief 2 : samenwerking met andere gemeenten
Afvalbeheer en -verwerking worden meer en meer een bovenlokaal gebeuren. Buurgemeenten zoals Wommelgem, Ranst, Schilde en Schoten hebben er reeds voor gekozen om samen met IGEAN een recyclagepark uit te bouwen.
Na verschillende gesprekken werd duidelijk dat wij in eerste instantie kunnen aansluiten bij IGEAN regio Zuid. Dit betekent dat een inwoner van Wijnegem in gans die regio (Mortsel, Wommelgem, …) terecht kan met zijn afval. Wellicht zal Ranst in de nabije toekomst ook nog toetreden tot de regio Zuid.
Financieel heeft dit voor de gemeente de volgende financiële consequenties,
·         Investering : 320 000 euro (jaarlijkse kost, gedurende 15 jaar : 21 000 euro)
·         Jaarlijkse werkingskost : 76 000 euro/jaar
·         Totale jaarlijkse kost : 100 000 euro
Per inwoner :11 euro/jaar
Voor ons tonen deze bedragen aan dat de meerkost van een investering in een eigen park economisch onverantwoord is.

Voordelen
Het financiële plaatje is dus sowieso een voordeel.
Maar er zijn nog tal van andere voordelen. De openingsuren zijn veel ruimer, aangezien je van maandag tot zaterdag van ’s morgens tot ’s avonds je materiaal kan aanbieden.
Je betaalt als particulier ook voor een aantal fracties o.b.v. het gewicht van je afval. Groenafval is gratis te brengen, wat ook een positieve zaak is. Je kan ook veel meer fracties aanbieden dan in het huidige park mogelijk is.
De kans is heel reëel dat we in de nabije toekomst ook zullen kunnen samenwerken met andere recyclageparken, in naburige gemeenten.
Een nadeel, en daarvan zijn we bewust, kan zijn dat het recyclagepark niet meer in het centrum ligt en daardoor ook niet meer te voet bereikbaar. Maar zoals gezegd hadden we voor een dergelijk park nooit meer een vergunning verkregen.

Politiek spel
Van de sluiting van het recyclagepark wordt nu door sommigen politiek geprofiteerd. Reeds in 2010 was duidelijk dat het containerpark niet meer zou kunnen blijven waar het nu is, aangezien de toenmalige vergunning een tijdelijke vergunning was. 

De toenmalige bestuurders sloten echter hun ogen, schoven de hete aardappel door naar de volgende legislatuur en maakten de mensen wijs dat er geen probleem was. De huidige bestuursploeg heeft dit dossier onmiddellijk vastgenomen en is er in geslaagd om na twee jaar een definitieve oplossing te vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

iets