woensdag 25 mei 2016

WIJNEGEM VOLGT OVERIGE GEMEENTEN IN HET GFT+ VERHAAL

EINDELIJK EERLIJKE KOST VOOR JE  GROENAFVAL
 
Vanaf 1 januari 2017 zal in Wijnegem  het groenafval dat in containers aangeboden wordt per adres gewogen worden.  Wijnegem schakelt zoals de buurgemeenten over naar een eerlijk ‘diftar’-systeem waardoor iedere inwoner zijn afvalfactuur zelf in de hand heeft.
Het gemeentebestuur besliste op 24 mei om de intercommunale IGEAN de bevoegdheid te geven over het ophalen van GFT afval. IGEAN hanteert voor de ophaling en betaling een systeem waarbij het aangeboden afval per gezin gewogen wordt. Dit ‘diftar’ systeem zorgt ervoor dat je enkel betaalt wat je ook effectief aanbiedt. Dit in tegenstelling tot het huidige systeem waarbij je voor elke aangeboden container, vol of halfvol, hetzelfde bedrag betaalt.
Met Diftar wordt iedereen nog meer verantwoordelijk voor zijn afval en kan iedereen zijn eigen afvalfactuur in de hand houden. Misbruiken worden vermeden door een slot op je persoonlijke container.
Bijkomend voordeel is het gebruiksgemak. Heel wat mensen wachten nu , om kosten te besparen, tot hun container vol is, en slaan zo een ophaalbeurt over. Het gevolg zijn echter vaak stinkende bakken en ongedierte. Dit hoeft in de toekomst niet meer, aangezien je voor een halfvolle bak ook maar in verhouding betaalt. Mensen met weinig afval, kunnen kiezen voor een kleine container.
We leren uit de ervaring van andere gemeenten  dat de invoering van een diftar-systeem geen aanleiding geeft tot een toename van sluikstorten. Durf! is voorstander van een consequent handhavingsbeleid rond sluikstorten.
Durf! is ervan overtuigd dat dit de goede moment is om het diftar-systeem voor groenafval in te voeren. Sinds de toetreding tot het intercommunaal containerpark (1/1/16) dient er immers niet meer betaald te worden  voor het groenafval dat je daar aanbiedt.  Dit betekent een welkome besparing voor veel mensen.
Durf! hoopt tot slot dat deze eerlijke kostenverdeling ook een extra stimulans is om, voor wie dit mogelijk is, zelf te composteren. Onze compostmeesters staan klaar om u hierbij tips te geven.

Meer info :
Luc Monsieurs
Schepen van Milieu Wijnegem
Gsm 0486 15 17 68

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

iets