maandag 27 juni 2016

A-102 WIJNEGEM MET OP- EN AFRITTENCOMPEX EEN MUST VOOR WIJNEGEM

WIJNEGEM KOMT OP VOOR ZIJN ECONOMIE, MILIEU en  ZIJN LEEFOMGEVING

Wij stellen vast dat Red de Voorkempen de reeds gemaakte afspraken inzake een mogelijke A102 tussen Gruunrant en Wijnegem op de helling zet. Het CBS van Wijnegem is de inspanningen welke Gruunrant inzake de aaneenschakeling van het bestaande groen in de rand tot nog toe leverde om zo tot een stadsrandbos te komen genegen. Omwille van het standpunt van al dan niet een op- en afrittencomplex te Wijnegem voor de mogelijke A102 was er initieel geen overeenkomst om de visie en herkenning van Gruunrant te ondertekenen. Een A102 zonder op- en afritten in Wijnegem is sociaal- economisch niet aanvaardbaar en zou onze industrie in Den Hoek langzaam maar zeker wurgen met een nefast invloed op de tewerkstelling als gevolg. Verschillende bijeenkomsten leverde een aangepaste tekst op die in Wijnegem werd goedgekeurd.  Onderdeel van de besprekingen was o.a. de verder te ontwikkelen visie rond een tragewegverbinding en ecoduct tussen de Fortvlakte te Wijnegem en Ertbrugge. Wij stellen sinds gisteren vast dat Red de Voorkempen bij monde van Jef Rombouts, mede onderhandelaar voor Gruunrant, hun oude visie terug uit de kast haalde. Omwille van het Wijnegems-economisch belang en de tewerkstelling in Den Hoek kan ik hiermee niet akkoord gaan. Onder de huidige voorwaarden, gesteld door Red de Voorkempen en Gruunrant zal men het dan ook zonder mijn handtekening moeten stellen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

iets