zaterdag 16 juli 2016

WIJNEGEMHOF - VOOR EEN MOOIER PARK - LAAT ONS ER WERK VAN MAKEN

AANVANG NOODKAPPINGEN......

Op 02 november 2014 keurde de bevoegde minister het landschapsbeheerplan van het Wijnegemhof goed. 

Het parkbeheerplan bepaald hoe het Wijnegemhof er in de toekomst zal uitzien. Leidinggevende en toezichthoudende overheden voor Vlaanderen zijn ANB - en ERFGOED.
Praktisch gericht sloegen de REGIONALE LANDSCHAPPEN DE VOORKEMPEN en Wijnegem de handen in elkaar.Tussen alle voornoemde actoren en Wijnegem is er op regelmatige basis overleg.

Ook het gemeentebestuur keurde de samenwerking met de RLDV goed. 
Betreft een overeenkomst tot aanvang van opwaardering van ons park Wijnegemhof. De voorbije maanden verwierven de diensten van de RLDV zich inzicht in het Landschapsbeheerplan en maakte zij een stappenplan op.

Door het bar slechte weer van de voorbije maanden, waarbij takuitval zich voordeed maar ook door bomen die er slecht aan toe zijn, dringen er zich een aantal zeer dringende werken op.

Op 18 juli 2016 zal dan ook een aanvang worden genomen met een aantal NOODKAPPINGEN van bomen die ziek of kwijnende zijn, door hun inplanting, ouderdom een gevaar vormen voor de veiligheid van wandelaars, en verkeer.
Betreffen allemaal Amerikaanse eiken.

Amerikaanse eiken zijn invasieve exoten en dus zijn uitheemse soorten die door de mens zijn geïntroduceerd. Als dergelijke soorten kwijnend of ziek zijn of oorspronkelijke biodiversiteit bedreigen, vindt ANB het nodig om in te grijpen.

Uit de dreef zullen enkele dode kastanjelaars worden verwijderd. Het hout van deze bomen zullen we later terugvinden in het nog te verwezenlijken Robinson Crusoe speelpark voor de kinderen. 

De noodkappingen kunnen op sommige plaatsen ingrijpend zijn maar noodzakelijk. De vrijkomende ruimten zullen op die manier plaats geven aan nieuwe planten nieuwe bomen, nieuwe natuur

Door deze en nog andere ingrepen willen een aanvang nemen tot opwaardering van het Wijnegemhof en aan iedereen een park geven voor de mensen van vandaag en morgen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

iets