zaterdag 1 oktober 2016

WIJ WERKEN AAN ONS PARK

WIJ WERKEN AAN UW PARK!....... 

.......DE SLAGZIN waaronder Regionale Landschappen De Voorkempen en UW gemeentebestuur  als partners voor de drie komende jaren de handen in elkaar slaan.

Regelmatige bezoekers van het Wijnegemhof hebben reeds net iets langer in de gaten dat er zich wijzigingen beginnen voor te doen in een aantal sectoren van het park. Noodkappingen van een aantal bomen omwille van; einde levensloop, kwijnend of dood kregen reeds hun beslag Een ploeg van de gemeentelijke groendienst heeft bijna een vaste stek in het park. Aandachtige bezoekers hebben dat ook gezien dat er in de zone tussen Eikenlaan en Avantgarden, tussen de poort van de Lindenlei en de richting dreef maar ook aan de fonseca weide er beginnende werken werden uitgevoerd. Verwilderde struiken maar ook exoten zoals bv. vogelkers werden vakkundig verwijderd. Heel wat bomen kregen de ruimte zich terug of verder te ontwikkelen. Er kan terug tussen door bomen worden doorgekeken.


Regionale Landschappen De Voorkempen lijste het even op.

Het park kent een lange geschiedenis die teruggaat tot de 15e eeuw. Gedurende deze periode heeft het heel wat veranderingen ondergaan. 

Na de goedkeuring van het landschapsbeheerplan voor het park (in 2015), kunnen de effectieve werken nu eindelijk van start gaan. Gedurende drie jaar wordt intensief gewerkt aan vier belangrijke pijlers: bos, water, grasland en beleving. Zo werken we aan een veilig en aangenaam park waarbij de historische waarde niet uit het oog wordt verloren.

Werken met pictogrammen voor verschillende pijlers, kunnen dan in kleine werfbordjes terugkomen tijdens de werken.

1. Bos (pictogram boom)
De veiligheid van de bezoekers in het park is belangrijk. Daarom worden langs alle wandelpaden bomen waar nodig gesnoeid of gekapt als de veiligheid in het gedrang zou komen. 
In de bosgedeelten van het park worden vanaf 2017 bomen gericht gekapt. De bomen die gekapt worden moeten meer licht en lucht geven aan de andere bomen in het bos. Zo kan het zich ontwikkelen tot een volwaardig bos met veel variatie en onderbegroeiing zoals een kruid- en struiklaag. 

2. Water (pictogram water)
Het park is gelegen in de vallei van het Groot Schijn. Logisch dus, dat sommige gedeelten vooral in de winter, heel nat kunnen zijn. Om al te veel problemen te vermijden worden bestaande grachten geruimd. Op die manier wordt ook stilstaand water op de graslanden voorkomen. 

3. Grasland (pictogram gras)
Het beheer van de graslanden in het park vraagt een bijzondere aanpak. Door gericht en gepland te maaien en het maaisel af te voeren, krijgen voorjaarsbloeiers en andere soorten opnieuw kans te groeien en bloeien. Ook enkele (jonge) bomen die groeien in het grasland zullen gekapt worden om dit grasland alle mogelijkheden te bieden. 

4. Belevingswaarde van het park (pictogram wandelaar)
Bij een groot deel van de natuurgerichte werken die gebeuren in het park, wordt rekening gehouden met de beleving van het park. De beleving van het park zal verhoogd worden door de aanwezige cultuurhistorische kenmerken te accentueren. Dreven worden in de kijker gezet en belangrijke zichten worden terug open gemaakt. Hierbij blijft het historisch wegenpatroon behouden.
Als de grootste werken in het park gebeurd zijn, wordt werk gemaakt van nieuwe bebording en een duidelijk reglement, nieuwe banken en vuilnisbakken, … 

Uiteraard wordt niet overal in het park gewerkt. 
De zones waarin werken zullen uitgevoerd worden, zijn te zien op de kaart.  


HOPELIJK ;-) VOLGT DE VLEMINCKTOREN NU SNEL.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

iets