woensdag 23 november 2016

CLEAN POWER FOR TRANSPORT

UITROL OPLAADPALEN IN VLAANDEREN/WIJNEGEM
EANDIS VOORZIET IN OPDRACHT VLAAMS GEWEST 17 OPLAADPALEN VOOR WIJNEGEM

Europa, Vlaanderen, maar ook Wijnegem zetten middels de inperking van de emissies van broeikasgassen actief in op het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het is een engagement hetwelk we als bestuur zijn aangegaan en we tot een goed einde willen brengen.

De toename van E-voertuigen maakt dat er van langsom meer, meer oplaadpunten dienen te worden geplaatst. De Vlaamse overheid heeft hierin (besluit van 25-03-2016) het voortouw genomen en samen met de distributenetbeheerders een stappenplan opgesteld. Eandis heeft Wijnegem aangegeven dat er op termijn 17 oplaadpunten dienen te worden voorzien.

Als milieu- en tevens als kernversterkende maatregel is dit een sterk signaal, een signaal dat kan tellen.
Het maakt deel uit van ons streven naar een meer veilige, kindvriendelijke, leefbare leefomgeving.

Alvast hebben wij voorzien dat er op het vernieuwde marktplein zal worden gestart met twee oplaadpunten voor auto's en vier voor fietsen respectievelijk uitbreidbaar naar vier en acht.

Er wordt ook gedacht aan plaatsen zoals het Gemeenschapscentrum 't Gasthuis, en het Zevenbunder, het sportcentrum. Ook parkeerterreinen zoals deze van het Wijnegemhof, de kerk van OLV en deze achter het reeds vermeld GC 't Gasthuis e.a. zullen worden bekeken. Niet alles zal in één keer zal worden uitgevoerd. Rond de gebruiksmodaliteiten van de oplaadpalen is nog enig overleg nodig.
Wij maken hier alvast werk van en houden jullie op de hoogte.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

iets