woensdag 11 januari 2017

ANTWERPEN GAAT EIGENGEREID VOOR ZIJN MOBILITEIT EN LEZ

WIJNEGEM  MEER DAN OOIT VRAGENDE PARTIJ OM IN OVERLEG TE TREDEN

Je kan je geen nieuwsberichten meer indenken zonder uitvoerig te horen te krijgen wat er inzake grote infrastructuurwerken de komende jaren in en rond Antwerpen en zijn regio  aan het gebeuren is of nog op de wachtlijst staat.
Werken zoals Oosterweel en het ontwarren van de verkeersknoop en de onlosmakelijk er aan verbonden milieuproblematieken hebben een grote impact op de stad en zijn bewoners maar ook ver daarbuiten.
Dat de stad zijn inwoners en bezoekers informeert is goed, dat moet. Er wordt op geen inspanning gekeken.
Maar…….. mobiliteit en milieu stopt nu √©√©nmaal niet aan gemeentegrenzen.

Spijts een poging tot de opstart van een regionaal mobiliteitsoverleg is er vandaag over dit alles en de mogelijke repercussies naar Wijnegem toe als buurgemeente geen overleg, noch op bestuurlijk noch op ambtelijk niveau.
Jammer. Dit mag en kan echt niet de bedoeling zijn.
Als gevolg van  het instellen van de LEZ-zone en het afsluiten van de bruggen over het Albertkanaal voor +3.5 ton komt het overgrote deel van het  industrieverkeer,  vanaf de kop van Merksem richting Wijnegem. 
Ik stel me luidop de vraag;  hoe gaan wij als buurgemeente om met vervuilend verkeer  en de verkeersdruk in het algemeen?
Misschien heeft Wijnegem ook nood aan een LEZ?!

Zoals voor de inwoners van Antwerpen,  willen ook wij voor alle Wijnegemnaars een leefbare, veilige en ‘schone’ gemeente, en daar wil ik als schepen van mobiliteit en milieu voluit voor gaan.
Eerstdaags zal ik de collega’s van de rand, die alle met dezelfde problemen geconfronteerd worden, hierover bevragen om te kijken of er op dit niveau overleg en samenwerking kan zijn.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

iets