dinsdag 24 januari 2017

WORDT MOBILITEIT ROND PLOPSAQUA EEN 'F(PLOP' VOOR WIJNEGEM?

DE MOGELIJKE KOMST VAN PLOPSAQUA/ANTWERPEN-Deurne EN DE MOBILITEIT – EN LEEFBAARHEID VAN WIJNEGEM

Oosterweel, A102/R11bis, parkeertoren rondpunt Wommelgem, LEZone……PLOPSAQUA een aantal elementen die zowel de mobiliteit als de leefbaarheid van Wijnegem in de toekomst kunnen hypothekeren.
Vandaag zijn we als autogebruiker met zijn allen ervaringsdeskundigen in het in file staan en in het stilstaan.
De huidige wijze waarop we ons verplaatsen heeft een verzadigingspunt bereikt. Ook in Wijnegem-centrum staan we geregeld aan te schuiven. Studiebureaus kregen van verschillende overheden de opdracht om het toekomstig verplaatsingsgedrag in kaart te brengen. Hun bevindingen; tegen 2020 verwachten zij een toename van het verkeer van tussen de 20 en 30 %, ook in onze gemeente.
Met de mogelijke komst van PLOPSAQUA aan de Ruggeveldlaan neem de mobiliteit in onze omgeving nog toe en dient er meer dan ooit naar een passende oplossing te worden gezocht. Immers, inzake de vooruitzichten van het pretpark spreekt men over een bezoekersaantal tussen de 350.000 en 500.000.
Wij hoeven hierbij geen tekening te maken dat dit een vrij zware impact op de mobiliteit en leefbaarheid van Wijnegem zal hebben.
Als schepen van Mobiliteit/verkeersveiligheid en milieu wens ik te stellen, dat er vanuit Antwerpen zowel inzake mobiliteit als naar milieu, structurele en flankerende maatregelen dienen aangereikt te worden.
Komen die maatregelen er niet zal ik mijn collega’s binnen het College van Burgemeester en Schepenen vragen, mij te steunen en NEGATIEF advies te geven inzake de inplanting van AQUAPLOPSA aan de Ruggeveldlaan.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

iets