dinsdag 4 juli 2017

KINDVRIENDELIJKER - VEILIGER - BETER

KINDVRIENDELIJKE EN VEILIGE SCHOOLOMGEVING IN WIJNEGEM

Als een kind van 8 met zijn of haar grootouder van 80 alleen te voet of met de fiets op straat kan, dan leven ze in een gemeente die aantrekkelijk en toegankelijk is voor iedereen; 
met dit 8-80 devies adviseert Gil Penelosa wereldwijd steden en gemeenten.

HET IS ONZE PLICHT ER VOOR TE ZORGEN DAT KINDEREN/JONGEREN ZICH OP EEN VEILIGE MANIER KUNNEN BEWEGEN RONDOM HUN SCHOOL

Wijnegem en scholengemeenschappen - een sterk verhaal – als centrumgemeente zien we dagelijks om en bij de 1700 studenten en leerlingen naar hun school komen om later op de dag de andere beweging richting thuis te maken.

Oktober 2013 – de heersende onveilige verkeerssituatie rond de scholen was niet meer te tolereren. Ukjes van de derde kleuterklas en eerste leerjaren moesten dagelijks tussen de talrijke auto's door.
Tijd om in te grijpen;   

De ‘schoolstraat’ in de Schoolstraat werd een feit. Als 2° gemeente (na Gent) in Vlaanderen sloten we en gedeelte van de schoolomgeving bij aanvang en einde van de scholen af voor doorgaand verkeer enkel voetgangers en fietsers werden nog toegelaten.

Kinderen met de auto gebracht, konden worden afgezet en hun weg naar de school op een veilige wijze te voet verder zetten.

Aanvankelijk ging het en éénieder kon herademen. Al snel hervielen velen terug in hun oude patroon en begon een gelijkaardige verkeersdruk als in 2013. Scholieren en studenten ondergingen gelaten de risico's waarop zijzelf geen vat hadden.
Het onaangepast, zelf asociaal rijgedrag van sommigen, het langdurig halt houden op plaatsen rond de scholen, waar het niet mag maken dat, de verworven en rechtmatige veiligheid in het gedrang komt.

Als er een veilige schoolomgeving wordt gecreëerd  waar met trage wegen (doorgang Annonciaden, Boskantweg en autovrije zone binnen de Schoolstraat), veilig de school kan worden bereikt, dan dienen ouders toch niet mee te gaan tot aan de schoolpoort. Het is deze vicieuze cirkel die wij gefaseerd willen doorbreken.

In eerste fase door de autovrije zone in de Schoolstraat en in (fase 2) tweede instantie door het eveneens reeds ingevoerde eenrichtingsverkeer in Bergenstraat en Schoolstraat.

FASE 3
Kortelings gaan wij over naar fase 3 – het invoeren van fietsstraten

Wij doen dit omwille van het feit dat onze kinderen en kleinkinderen het recht hebben om zich op een veilige manier naar hun school te begeven en veilig terug naar huis te kunnen keren

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste dan ook dat; de Bergenstraat tss. Merksemsebaan en Schoolstraat, Veldstraat tss. Bergenstraat en Lng. Kruisweg en Schoolstraat tss. Bergenstraat en Lng. Kruisweg fietsstraten worden. We hopen dit uiterlijk tegen het einde van het herftverlof klaar te hebben.
De gemeenteraad werd hierover in zitting van 27-06-2017 geïnformeerd.
Er kwamen bij die gelegenheden geen opmerkingen, vragen of bezwaren naar voor.

WAT IS EEN FIETSSTRAAT?

Volgens de wegcode is een fietsstraat is een straat die is ingericht als fietsroute, maar de auto is er zeker welkom.
Alleen gelden hier andere verkeersregels dan in een gewone straat met gemengd verkeer.
Auto's en andere motorvoertuigen mogen fietsers niet inhalen en mogen niet sneller rijden dan 30 km per uur.
De auto is er als gast en dient zich aan te passen.

De wegcode voorziet aangepast verkeerstekens. Aanvullend kunnen een aantal wegmarkeringen zoals pijlen en fietslogo’s worden aangebracht

NIET OVERTUIGD ?
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

iets