donderdag 30 november 2017

FIETSEN IN WIJNEGEM

VEILIGER EN MET MEER COMFORT FIETSEN NAAR EN LANGS DE HOUTLAAN

Het Agentschap Wegen en verkeer Antwerpen, de Provincie en het gemeentebestuur Wijnegem plannen grootse werken aan de fietsinfrastructuur in Wijnegem. Zij kwamen overeen om het fietspad langs de Houtlaan (westkant) tussen de Merksemsebaan en de Reigerstraat als 'missing link' en aansluiting met de fiets-o-strade (F5) Antwerpen-Hasselt te optimaliseren. Het wordt een fietspad voor verkeer in beide rijrichtingen en uitgevoerd in asfalt. De 'dwarsingen' van de Blikstraat, Oude Sluisstraat en de optimalisatie van de doorsteek naar de Vaartdijk worden achteruit getrokken en verhoogd. Hierdoor vergroot de zichtbaarheid van de fietsers ten aanzien van het gemotoriseerd verkeer. Naast een veiligheidsstrook zal het fietsverkeer fysiek van het autoverkeer worden gescheiden door new jerseys.
In de Oude sluisstraat tussen vermelde doorsteek en kanaal zal een dubbelrichtingsfietspad worden aangelegd met aansluiting naar het jaagpad én Vaartdijk.
Kers op de taart: is voorzien aan de verknoping Broekstraat-Albertkanaalbaan. Met de aanleg van een nieuwe fietshelling vanaf de Albertkanaalbaan parallel met de landelijke kasseiweg Broekstraat naar de hoger gelegen Houtlaan hoeven fietsers welke van de fiets-o-strade komen niet meer af te stappen om de Houtlaan te bereiken. Het nu gevaarlijke kruispunt van de Broekstraat met de Albertkanaalbaan krijgt verkeerseilanden om ook wie op het jaagpad rijdt, veilig de drukke baan langs het kanaal te laten oversteken.
Opportuniteit voor Wijnegem: een fietsverbinding Schijnparklaan/Broekstraat via de Reigerstraat en Houtlaan naar het in het nog aan te leggen nieuwe fietspad langs de s' Gravenwezelsteenweg tussen Albertkanaalbaan en de Broekstraat.
Voor vermelde projecten kan de gemeente Wijnegem op heel wat subsidies rekenen.
De werken zijn voorzien in de lente 2018.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

iets