zaterdag 3 februari 2018

WATERBUSverbinding WIJNEGEM-SCHOTEN-ANTWERPEN (3)

SCHEPENEN SCHOTEN EN WIJNEGEM EEN STERK TEAM   
IN GRENSOVERSCHRIJDENDE MOBILITEIT

In mijn vorig bericht m.b.t. de mogelijke komst van de waterbus op het Albertkanaal was er o.a. sprake over de communicatie. Er werden goede afspraken gemaakt waarin iedere partner zich kon in vinden. 
Dat sommigen zich hieraan niet wensten te houden en dachten voor hun beurt te moeten spreken is een spijtige zaak en kan contraproductief werken. 
Nadat vandaag echter, de minister van Mobiliteit en de Havenschepen van Antwerpen via de pers enige uitspraak deden kunnen ook wij op onze beurt, een eerste voorzichtige stand van zaken geven.
Omwille van gezamenlijke belangen werkten we vrij intens samen met de collega Erik Block van Schoten. Het was Dirk De Kort, Vlaams Parlementslid en Schepen van Brasschaat, die op onze vraag zeer recent nog de nodige parlementaire vragen stelde aan de bevoegde minister.
De snelheid van een waterbus is cruciaal. Op de Schelde ligt deze om en bij de 40 km./u. Deze snelheid op het Albertkanaal is omwille van o.a. zijn betonnen oeverstructuur uitgesloten. Momenteel echter, loopt er aan de Unif van Gent een onderzoek om te zien, of en op welke wijze de snelheid kan worden opgetrokken. Kan de snelheid verhoogd dan is zo mogelijk het laatste obstakel genomen.
Waar de opstapplaatsen en aanlegsteigers zullen komen, wat de vaarfrequentie (er wordt uitgegaan van elk halfuur) zal zijn, en hoeveel de ticketprijs zal bedragen, zijn punten die nog met o.a. 'De Vlaamse Waterweg' het 'Havenhuis'moeten worden besproken.
Volgend overleg half maart 2018.
Mogelijk nemen we buiten tram en bus nog dit jaar de waterbus naar Antwerpen. Dat is 'SLIM NAAR (VAN) ANTWERPEN'


**************

FIETSVERBINDING NIEUWE HOOGMOLENBRUG

De fietsverbinding tussen Wijnegem - Schoten en Deurne is vanuit het project 'Kanaalkant' van de provincie een ander grensoverschrijdend mobiliteitsdossier. Betreft de fietsverbinding over de nieuwe Hoogmolenbrug ( noordzijde) richting Schoten-C en de aansluiting met de fiets-o-strade Antwerpen-Hasselt. Op de zuidzijde, Wijnegem, worden momenteel nog een aantal mogelijke aansluitingen onderzocht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

iets