Bevoegdheden

Een gemeentebestuur neemt beslissing collegiaal, geen enkele schepen kan individueel knopen doorhakken.

Elke schepen heeft wel een aantal bevoegdheden waarrond hij/zij beleid uitstippelt. Ik ben bevoegd voor de domeinen: Mobiliteit en verkeersveiligheid, milieu (groenvoorziening en openbaar groen, afval, energiebeheer, en openbaar domein.